Verhuur van gefinancierde woning zonder toestemming bank niet toegestaan

Het Kifid heeft op 30 september 2019 uitspraak gedaan of het is toegestaan om een bij een bank gefinancierde woning te verhuren zonder dat daartoe vooraf toestemming van deze bank is gekregen.

Belanghebbende heeft zijn woning bij een bank gefinancierd met een hypotheek. In de algemene voorwaarden bij de hypotheek is een huurbeding opgenomen. Belanghebbende verhuurt de woning echter zonder hiertoe vooraf van de bank toestemming te hebben gekregen. De bank verzoekt na verloop van tijd dat de verhuur op korte termijn wordt beëindigd. Belanghebbende besluit, nadat de bank de lening direct opeist, zijn restschuld bij de bank af te lossen.

 

Belanghebbende vordert vervolgens € 10.072,97 van de bank. De kern van het geschil betreft de vraag of belanghebbende gerechtvaardigd erop mocht vertrouwen dat de bank toestemming had verleend voor de verhuur.

 

Volgens het Kifid is dit echter niet vast komen te staan. Ondanks dat de redenen die belanghebbende heeft aangedragen voor de verhuur op zichzelf begrijpelijk zijn, betekent dit niet dat hij zich hierdoor mocht onttrekken aan de afspraken die tussen hem en de bank golden.

Het Kifid is van oordeel dat de bank bij het uitvoeren van haar beleids(vrijheid) niet in strijd heeft gehandeld met maatstaven van redelijkheid en billijkheid. De bank heeft ook niet de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit of haar zorgplicht geschonden.

Het Kifid wijst de vordering dan ook af.