Verkrijging appartementsrecht in voormalig kantoorgebouw

De Hoge Raad beoordeelt welk overdrachtsbelastingtarief van toepassing is bij ombouw van een kantoorpand in appartementen

Een echtpaar verwerft een appartementsrecht voor een ruimte in een gebouw. Het is een voormalig bedrijfs- en kantoorpand. Er is een omgevingsvergunning voor woningbouw in het gebouw afgegeven.

 

Op het moment van de verwerving waren er door de gemeente al werkzaamheden aan het gebouw uitgevoerd zoals aanbrengen entrees, liften en trappen. Ook zijn in de ruimten die appartementen moeten worden een meterkast, aanvoerpunten voor water, verwarming en rioolaansluiting aangebracht. Het worden kluskavels genoemd waarin zelf nog scheidingswanden, entree vanaf de galerij of centrale hal, keuken, badkamer en toilet moeten worden aangebracht naast vloer- en wandafwerking. Er is zes procent overdrachtsbelasting afgedragen, maar het echtpaar wil dat het 2%-tarief toegepast wordt vanwege de verkrijging van een woning.

 

De Hoge Raad neemt aan dat het standpunt van de Staatssecretaris dat woningen die op deze manier op de markt komen, doordat een bedrijfs- of kantoorpand wordt verbouwd buiten het 2%-tarief vallen onjuist is. Het gaat om de staat van het pand op het moment van overdracht en of die op dat moment naar diens aard al tot bewoning geschikt is. Ook is van belang of de ruimte met nog maar beperkte aanpassingen weer terug een kantoorfunctie kan krijgen, wat dan zou wijzen op kwalificatie nog als kantoorpand. Bij die beoordeling mag ook de inhoud van de koop-/ aannemingsovereenkomst meetellen en of het verkregen object al zelfstandig overdraagbaar is door de splitsing in appartementsrechten.  In dit geval mag daarom het 2%-tarief toegepast worden.