Verlengde navorderingstermijn niet voor nalatenschappen van voor 1 januari 2012

Met ingang van 1 januari 2012 is via de Wet Overige fiscale maatregelen 2012 in de Successiewet opgenomen dat als voor de erfbelasting de aangifte over een bestanddeel van het voorwerp van die belasting in het buitenland wordt aangehouden of is opgekomen niet is aangegeven de bevoegdheid tot het vaststellen van een navorderingsaanslag niet vervalt. In een procedure voor de Rechtbank Zeeland-West-Brabant stelt de inspecteur voor de rechtbank dat deze bepaling ook geldt voor een in 1989 opengevallen nalatenschap die op grond van de oude verjaringsregeling na 12 jaar dus in 2001 zou zijn vervallen. De rechtbank oordeelt echter dat de bevoegdheid tot navordering al was vervallen op het moment van het invoeren van de nieuwe regeling met ingang van 2012 en dat die niet herleeft na de wetswijziging. De inspecteur kan daarom niet profiteren van de wetswijziging in 2012 voor al verjaarde navorderingsmogelijkheden, wel eventueel dus voor nalatenschappen waarvoor in 2012 de oude termijn van 12 jaar nog niet was verstreken

 

Marco Rijsdijk
Over Marco

Marco Rijsdijk is jurist en fiscalist. Hij is managing partner bij MR legal & tax VoF (legal, tax & compliance consultants, product- en projectmanagement). Samen met het team adviseert, begeleidt, audit en onderhandelt onder andere voor verzekeraars, banken, multinationals, [...]

Bekijk profiel