Verlenging loondoorbetalingsplicht

Rechtbank Noord-Holland verlengt de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte van een werkgever met 52 weken.

Het UWV verlengt het recht op loondoorbetaling van een werknemer bij wijze van loonsanctie met 52 weken. Het UWV vindt dat de werkgever in de taxibranche de re-integratieverplichtingen niet is nagekomen. Uit het dossier volgt dat het plan van aanpak en het opbouwschema voor de hervatting van de werkzaamheden al vrij snel stagneerde. Dit zou onder andere komen doordat de werkgever zich niet houdt aan de aanwijzingen van de bedrijfsarts om te starten met rustige ritten met steeds dezelfde begin- en eindtijden.

De taxichauffeusse ervaart hierdoor stress, omdat ze drie kleine kinderen heeft die om halfnegen op school moeten zijn. Haar partner is niet thuis in de ochtend en alles komt dan op haar neer. Het taxibedrijf wijst erop dat het taxiwerk nu eenmaal ad hoc werk is en onvoorspelbaar van aard. Er kan simpelweg niet gere-integreerd worden in structureel aangeboden werkzaamheden op die manier zoals het UWV wel verwacht.

De rechtbank vindt echter dat er meer inspanningen van de werkgever hadden mogen verwacht en bijvoorbeeld dat er ook andere functies in het eigen bedrijf nog in het eerste spoor dus beter onderzocht hadden moeten worden.

Tsja, het is bijna grappig als de gevolgen voor de werkgever niet zo groot waren dat eerst het UWV en vervolgens de rechtbank weten aan te geven wat niet goed is gegaan, maar niet inhoudelijk goed motiveren of dit nu allemaal echt wel mogelijk was. Ook wordt er gesproken van een motiveringsgebrek aan de kant van werkgever, maar dat geldt dan evenzeer voor de eigen bezwaar- en beroepsuitspraken.

Een oordeel vragen of de loonsanctie van 52 weken na herstel van de tekortkomingen verkort kan worden, mag pas in een andere procedure aan bod komen. Gevallen als deze waarin werknemers nu eenmaal lastig het werk kunnen combineren met de privésituatie zijn zo altijd nogal listig voor de werkgever. Is de werknemer immers ziek of zou men gewoon voor minder uren parttime moeten werken. Nu financiert de werkgever dit immers feitelijk en dat kan ook niet de bedoeling zijn. Voor werkgevers in ieder geval de waarschuwing om deze dossiers goed op orde te hebben om de Poortwachterstoets door te kunnen komen.