Verlies uit onzakelijke borgstelling voor DGA niet aftrekbaar

Als een aanmerkelijk belanghouder een borgstelling verleent ten behoeven van zijn eigen BV dan valt in beginsel een daarmee behaald positief of negatief resultaat onder het belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden. Dit kan voordelig zijn om verlies te nemen op door de BV gedane investeringen als de borgstelling vervolgens wordt ingeroepen. Zoals ook uit een recente uitspraak van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant blijkt, kan dat echter alleen als de borgstelling feitelijk geen aandeelhoudersinvestering is. In die uitspraak maakt de inspecteur volgens de rechtbank aannemelijk dat geen onafhankelijke derde bereid zou zijn geweest om onder zelfde voorwaarden en omstandigheden een borgstelling te aanvaarden. De liquiditeits- en vermogenspositie was negatief en veel onzekerheid. Alle mogelijke zekerheden van de BV waren al aan anderen verstrekt. Het borgstellingsverlies is dan ook aan te merken als niet aftrekbaar aandeelhoudersverlies en niet als wel aftrekbaar negatief resultaat uit  overige werkzaamheden.

 

Marco Rijsdijk
Over Marco

Marco Rijsdijk is jurist en fiscalist. Hij is managing partner bij MR legal & tax VoF (legal, tax & compliance consultants, product- en projectmanagement). Samen met het team adviseert, begeleidt, audit en onderhandelt onder andere voor verzekeraars, banken, multinationals, [...]

Bekijk profiel