Verliesverrekening leidt tot navordering uitbetaalde heffingskorting partner

Verliesverrekening pakt normaal gesproken veelal gunstig uit voor de belastingplichtige. Dat dit niet altijd het geval hoeft te zijn blijkt uit een recent gepubliceerde uitspraak van Rechtbank Noord-Nederland. In die zaak was in een belastingjaar de heffingskorting uitbetaald aan de partner, omdat die in dat belastingjaar geen belastbaar inkomen had. De wel verdienende partner past op enig moment achterwaartse verliesverrekening toe waarin het jaar van uitbetaling van de heffingskorting ook wordt betrokken. Door de verliesverrekening is de gecombineerde inkomensheffing over dat jaar niet meer hoger dan de gecombineerde heffingskorting wat wel een eis is geweest voor uitbetaling van de heffingskorting. Rechtbank Noord-Nederland vindt de navordering terecht nu dit nu eenmaal uit het systeem van de wet volgt.

Verliesverrekening kan een goed planningsinstrument zijn, maar het is dus wel opletten of dit uiteindelijk niet negatief uitpakt.