Vermogensoverdracht: certificering en aansprakelijkheid

Vermogensoverdracht aan kinderen kan er toe leiden dat er in de toekomst mogelijk erfbelasting kan worden bespaard. DGA’s geven dit vaak vorm door de kinderen alvast mee te laten delen in de toekomstige opbrengsten van het bedrijf, echter zonder dat de kinderen invloed krijgen op de bedrijfsvoering. Dit wordt veelal opgelost door certificering van aandelen. Met wat zijn de gevolgen als het met het bedrijf misgaat en een deel van het vermogen verdampt? Hof Den Haag heeft op 1 oktober 2019 in een hierdoor ontstane familietwist uitspraak gedaan.
De casus Algemeen De vader (hierna: vader) van belanghebbende is in 2017 in Londen overleden. Belanghebbende is een van vijf kinderen. Vader heeft bij Engels testament ...