Vernieuwing pensioenstelsel

Minister Koolmees van SZW heeft op 1 februari 2019 de Tweede Kamer geïnformeerd over de stappen die het kabinet de komende periode zal (gaan) zetten om tot een nieuw pensioenstelsel te komen. Nu het pensioenakkoord eind vorig jaar is mislukt, is het van belang dat het vernieuwingsproces door blijft gaan.

Het kabinet vindt het van belang dat bij dit vernieuwingsproces de huidige sterke elementen van het pensioenstelsel, zoals: de (hoge mate van) verplichte pensioenopbouw, collectieve uitvoering, collectieve risicodeling, fiscale ondersteuning en voldoende ruimte voor nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidspensioen, gehandhaafd blijven. Daarnaast is er expliciete aandacht voor transparantie en beheersing. Daar waar mogelijk een verlaging van de uitvoeringskosten.

 

De volgende onderwerpen worden specifiek benoemd:

 

  1. Uitwerking wetgeving voor de afschaffing van de doorsneesystematiek;
  2. Wet verbeterde premieregeling toegankelijker en aantrekkelijker maken;
  3. Meer maatwerk in het beleggingsbeleid;
  4. Faciliteren omzetting bestaande aanspraken naar een pensioencontract met persoonlijke pensioenvermogens;
  5. Opname bedrag ineens mogelijk maken;
  6. Communiceren over persoonlijke pensioenvermogens;
  7. Verbreden reikwijdte van het pensioenstelsel;
  8. Verbeteringen voor nabestaanden;
  9. Onderzoek naar de koppeling tussen levensverwachting en pensioenleeftijd;
  10. Benoeming leden Commissie Parameters.

 

Hierbij zoekt het kabinet nadrukkelijk het gesprek met sociale partners, pensioenuitvoerders, toezichthouders, de wetenschap en jongeren- en ouderenorganisaties om uiteindelijk tot een nieuw pensioenstelsel te komen dat steunt op een breed draagvlak.

 

Voor een uitgebreide beschrijving van het 10-puntenplan zij verwezen naar de brief van 1 februari 2019.

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel