Verrassende uitspraak inzake Woekerpolissen

image_pdf

De Commissie van Beroep heeft op 5 oktober 2015 bepaald dat in het onderhavige geval naar de maatstaven die golden in de jaren 1997-2000 niet kan worden gezegd dat informatie over de kosten is onthouden die noodzakelijk was voor een goed begrip van de wezenlijke bestanddelen van de aangeboden beleggingsverzekeringen.

Op de polissen van de beleggingsverzekeringen was uitdrukkelijk vermeld wat de premie was en welk deel daarvan zou worden belegd. Belanghebbende wist dus, althans heeft kunnen weten, welk deel van de premie bestemd was voor kosten.

 

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel