Verrekening premieachterstand zorgverzekering

Rechtbank Rotterdam oordeelt over een premieachterstand op een zorgverzekering.

Een zorgverzekeraar dagvaart een zorgverzekerde om een premieachterstand te betalen. Er staat naast achterstand in recente jaren nog een achterstand open van medio 2008 tot en met 2010.

De zorgverzekeraar moet van de rechtbank aantonen dat aanmaningen de verzekerde hebben bereikt. Dat lukt de zorgverzekeraar niet en daarom gaat het beroep van de verzekerde op verjaring volgens de rechtbank op. De zorgverzekeraar wil betaling van nieuwe bedragen door verzekerde vervolgens toerekenen aan de oudste openstaande achterstanden uit 2008 tot en met 2010.

De rechtbank vindt dat de zorgverzekeraar op basis van de wettelijke regeling in het Burgerlijk Wetboek van toerekening van betalingen aan schulden echter alleen mag toerekenen aan nog in rechte afdwingbare premies.