Verslag wetgevingsoverleg wetsvoorstel ‘Novelle Pensioenakkoord’

image_pdf

De vaste commissis voor Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben op 3 maart 2014 overleg gevoerd met de staatssecretarissen van Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het wetsvoorstel ‘Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014’.

Van dit overleg hebben de commissies op 13 maart 2014 een verslag uitgebracht (TK 33.847, nr. 24).Erik van Toledo
Over Erik

Erik van Toledo is werkzaam als fiscaal-technisch medewerker bij de Belastingdienst, regio Amsterdam. Zijn specialismen zijn lijfrenteproducten, kapitaalverzekeringen en bancaire spaarvarianten, en ontslag-/loonstamrechten. Tevens participeert hij in de landelijke Kennisgroep [...]

Bekijk profiel