Versobering pensioenen leidt in veel gevallen tot compensatie

image_pdf

Uit onderzoek van Towers Watson is gebleken dat meer dan 70% van de werkgevers van plan zijn hun werknemers te compenseren voor het verlies aan pensioenopbouw vanaf 1 januari 2015. Vanaf dat moment wordt een maximum pensioengevend loon van € 100.000 ingevoerd. De vorm waarin de compensatie plaatsvindt is verschillend. Ongeveer 1/3 van de werkgevers kiest voor een verhoging van het brutoloon.

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel