Versoepeling bezitsvrijstelling kapitaalverzekeringen in Box 3 vanaf 1 januari 2011

image_pdf

Kapitaalverzekeringen gesloten vóór 15 september 1999 hebben een bezitsvrijstelling van € 123.428 per persoon, mits de verzekering niet is verlengd of het verzekerd kapitaal niet is verhoogd. Op gezamenlijk verzoek van de belastingplichtige en zijn partner kan de vrijstelling van de ene partner door de andere partner worden benut. Vanaf 1 januari 2011 is het niet meer nodig om hiervoor een verzoek in te dienen. Als sprake is van fiscale partners wordt automatisch uitgegaan van de gezamenlijke vrijstelling van € 246.856.

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel