Vertrouwen op oversluitnota bank?

Het KiFiD beoordeelt of een consument mag vertrouwen op een bedrag van € 0,00 genoemd in een oversluitnota van de bank.

Een consument wil een hypothecaire geldlening oversluiten in verband met het aangaan van een overwaardehypotheek. Daarvoor wordt een ‘terugbetaalnota’ opgevraagd bij de bank.

De consument ontvangt die nota met daarop een bedrag van € 0,00 als vergoeding genoemd. De consument stelt nagevraagd te hebben of dit correct is en dit bedrag via de telefoon bevestigd te hebben gekregen. Consument vraagt daarna een definitieve terugbetaalnota op waarna een bedrag van een kleine € 25.000 staat. Als oorzaak voor het verschil geeft de bank aan dat het eerste verzoek verkeerd geïnterpreteerd is als een aflossing na de verkoop van een woning en er daarom geen vergoeding op stond.

Voor het KiFiD vordert de consument dat de bank aan de terugbetaalnota van € 0,00 gebonden is. Als er van het veel hogere bedrag was geweten waren andere keuzes gemaakt in het oversluittraject. De bos bloemen als excuus van de bank voor de fout vond de consument een belediging.

Het KiFiD oordeelt dat de bank niet voldoende betwist dat het bedrag van € 0,00 ook nog aan de telefoon is genoemd. Er zijn echter nog andere omstandigheden van belang vindt het KiFiD.

Zo blijkt vanwege eerder opvragingen van aflosnota’s dat de consument wist dat er een forse vergoeding verschuldigd was als bij oversluiting de rente voor vergelijkbare leningen lager was. De kans dat er geen vergoeding verschuldigd zou zijn, was erg klein. De rentestanden zijn immers sindsdien hooguit gelijk gebleven, maar eerder gedaald en lager dan ooit. De bank mocht daarom de boeterente toch in rekening brengen.