Verwijder BKR-registratie?

Rechtbank Amsterdam oordeelt over een verzoek tot verwijdering van een BKR-registratie.

Een verzoeker van een verwijdering van een BKR-registratie drijft een eenmanszaak. Hij heeft daarvoor een aflopend krediet gesloten. De verplichtingen daaruit komt hij al snel na het afsluiten hiervan niet na. Na het versturen van diverse aanmaningen nam de verzoeker contact op met de bank met de mededeling dat hij in Brazilië zat. Enige tijd later meldt hij dat hij geen goede in verzuim- en in gebreke stelling heeft gekregen.

Op enig moment meldt hij zich toch weer bij de bank om zijn bankrekening te deblokkeren, maar de bank verwijst hem naar de deurwaarder aan wie de vordering van de bank uit handen is gegeven.

Betaling blijft uit, waarna hij zich enige tijd later meldt bij de bank met het argument dat de vordering van de bank verjaard is en daarom de BKR-registratie doorgehaald moet worden.

In de procedure voor Rechtbank Amsterdam doet hij ook nog een beroep op de Wet bescherming persoonsgegevens om de gegevens verwijderd te krijgen met daarbovenop een schadevergoeding  van de bank.

De rechtbank vindt echter dat de bank de verjaring voldoende gestuit heeft met diens aanmaningen. Het niet nakomen van de betalingsverplichtingen is voldoende grondslag geweest voor het doorgeven van de gegevens aan het BKR en dat is volgens het reglement CKI gebeurd. Er is daarom ook geen strijd geweest met de Wet bescherming persoonsgegevens.