Verzamelbrief pensioenonderwerpen 2019

Op 24 april 2019 heeft minister Koolmees van SZW de Verzamelbrief pensioenonderwerpen naar de Tweede Kamer gestuurd.

In de Verzamelbrief worden de volgende onderwerpen besproken:

 

  • Diversiteit binnen pensioenfondsbesturen is onvoldoende en blijft een aandachtpunt;
  • Vervolg evaluatie nFTK: Vormgeving haalbaarheidstoets, reële dekkingsgraad en beleidsdekkingsgraad
  • Reactie op de wetgevingsbrief van de AFM inzake het opnemen van waarborgen voor productontwikkeling in de Pensioenwet;
  • Witte vlek nadere informatie volgt vóór de zomer.

 

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel