Verzekerbaarheid stalbranden

De Minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit beantwoordt Kamervragen over de verzekerbaarheid van stalbranden.

Kamerleden hadden vragen gesteld over de toename van stalbranden en de verzekerbaarheid daarvan. De opvatting van Adfiz daarover is dat de varkens- en pluimveehouderij praktisch onverzekerbaar is. De minister wijst er op dat geen wettelijk verplichte brandverzekering is in Nederland en ook geen wettelijke acceptatieplicht van verzekeraars. De minister vindt het juist een goede zaak dat verzekeraars bij grote stallen in zijn algemeenheid strengere eisen stellen. Zo wordt op een risico-gebaseerde wijze versterking van de brandveiligheid bevorderd.  Er is geen statistisch verband vast te stellen tussen de het aantal stalbranden, dierlijke slachtoffers en oorzaak van de stalbranden in verband met de omvang van die stallen.