Verzekerde hoedanigheid op Avb

Gerechtshof Den Haag oordeelt in hoger beroep of schadeveroorzakende werkzaamheden vallen onder de verzekerde hoedanigheid op een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven.

Er ontstaat brand in een bedrijfspand. Een huurder lijdt hierdoor schade. Verzekerde heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven met als verzekerde hoedanigheid: ‘Groothandel in kunststoffen alsmede gespecialiseerd in het bewerken van kunststofplaatmaterialen, staaf en buis finishing ondemand m.bt. plots en foto’s’.

De brand ontstond na een melding van een lekkage door een huurder van het bedrijfspand. De schoonvader van een productiemedewerker van verzekerde heeft toen bij reparatiewerkzaamheden aan het dak brand veroorzaakt.

De verzekeraar krijgt gelijk van het gerechtshof dat de schade wordt afgewezen. De schade ontstond bij een dakreparatie in het kader van beheerswerkzaamheden van een verhuurder en dat valt niet onder de verzekerde hoedanigheid. Daarbij speelt een rol dat verzekerde zelf de te verzekeren hoedanigheid heeft meegeformuleerd bij het aangaan van de polis en bij tussendtijdse wijzigingen daarvan. De vraag op het aanvraagformulier of werkzaamheden bij derden werden uitgevoerd, is ontkennend heeft beantwoord. Dat er bij de dakreparatie een brandbare pasta uit het assortiment van verzekerde is gebruikt, maakt het oordeel van het gerechtshof niet anders.