Verzekering biedt geen dekking voor geschil met huurder tweede woning

Consument heeft een pakketverzekering waarin een rechtsbijstandsverzekering is opgenomen. De verzekering omvat het volgende: “De verzekerde heeft aanspraak op rechtsbijstand bij geschillen over een overeenkomst (koop, verkoop, aanneming van werk, time sharing), over burenrecht of over onteigening met betrekking tot een tweede woning of vakantiehuis.”

 

De consument heeft een geschil met de huurder van zijn tweede woning. De verzekeraar weigert rechtsbijstand.

De reden dat de verzekeraar weigert rechtsbijstand te verlenen is gelegen in het feit dat het gemelde geschil niet gedekt is.

 

Daarop stelt de consument dat de tussenpersoon hem onvoldoende over de dekking heeft geïnformeerd. Bovendien zou de tussenpersoon dekking hebben toegezegd.     

 

De Geschillencommissie oordeelt in eerste instantie dat niet de tussenpersoon maar de verzekeraar moet worden aangesproken. Ten aanzien van de informatievoorziening is de commissie van oordeel dat niet is gebleken dat de tussenpersoon een (harde) toezegging over de dekking heeft gedaan. niet gebleken. Voor zover de tussenpersoon de consument onjuist over de dekking van de rechtsbijstandverzekering heeft geïnformeerd, is de tussenpersoon de consument n voldoende mate in tegemoetgekomen, zodat niet tot schending van de zorgplicht geconcludeerd kan worden.

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel