Verzekering door ex-kankerpatiënten

Het Verbond van Verzekeraars maakt bekend dat ex-kankerpatiënten zich naar verwachting per 1 januari 2021 beter en eenvoudiger kunnen verzekeren.

Na al eerdere verbeteringen hierin wordt de toegang voor ex-kankerpatiënten tot verzekeringen verder verruimd.

Voortaan hoeven ze bij een aanvraag voor een overlijdensrisicoverzekering onder de vragengrens tien jaar na genezing het ziekteverleden niet meer te melden. Bij ex-patiënten jonger dan 21 jaar tijdens de ziekte, geldt een termijn van vijf jaar. Er wordt nog gewerkt aan een lijst met kortere termijnen voor specifieke kankersoorten.

Het Verbond van Verzekeraars, de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties en het Ministerie van Financiën zijn dat overeengekomen. Op verzoek van het Verbond van Verzekeraars gaat de regeling ook gelden voor uitvaartverzekeringen.