Verzekerings- en belastingplicht bemanningslid schip

X woont in Nederland en werkte in 2012 in loondienst voor een werkgever in Luxemburg op een binnenschip waarvan de exploitant volgens de Rijnvaartverklaring in Nederland is gevestigd. Op 11 februari 2011 hebben de autoriteiten van België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en Duitsland op grond van artikel 16, lid 1, EU Verordening 883/2004, de Overeenkomst gesloten. De Overeenkomst bevat exclusieve aanwijsregels voor werknemers en zelfstandigen die op grond van de Overeenkomst als Rijnvarende kunnen worden aangemerkt. X stelt in deze procedure dat hij in 2012 in Nederland niet sociaal verzekerd is. De Rechtbank Zeeland-West-Brabant verwerpt alle hiertoe aangevoerde stellingen. De Rechtbank oordeelt dat X op grond van artikel 4 van de Overeenkomst en artikel 16 EU Verordening 883/2004 in Nederland sociaal verzekerd is. De Rechtbank verwerpt ook de ongemotiveerde stelling van X dat hij niet in Nederland belastingplichtig is.

Ellen van Waaijen
Over Ellen

Mr. Ellen van Waaijen is gespecialiseerd in Loonheffingen. Adviseert werkgevers en werknemers, alsmede accountants- belastingadvies- en advocatenkantoren, bij het ontwerpen van (flexibele) arbeidsvoorwaarden, begeleidt looncontroles en voert onderhandelingen met Belastingdienst en UWV, [...]

Bekijk profiel