Verzekeringsplicht bemanningslid schip

X woont in Nederland en werkt in 2012 in loondienst voor een Luxemburgse werkgever en in 2013 voor een werkgever in Cyprus op een binnenvaartschip waarvan de exploitant volgens de Rijnvaartverklaring in Nederland is gevestigd. De vraag is is of X voor de genoemde jaren recht heeft op een vrijstelling premie volksverzekeringen. Volgens Rechtbank Den Haag is dat niet het geval. X is voor het jaar 2012 als Rijnvarende in Nederland sociaal verzekerd, omdat de exploitant van het schip in Nederland is gevestigd. Voor het jaar 2013 komt bindende kracht toe aan de A1-verklaring die door de SVB is afgegeven, waarin staat dat X voor het jaar 2013 in Nederland sociaal verzekerd is. Dat deze A1-verklaring nog niet onherroepelijk vast staat en is afgegeven na de ingangsdatum en na de afgifte van een Liechtensteinse A1-verklaring kan aan genoemd oordeel niet afdoen. Een volgende vraag is of X voor de onderhavige jaren recht heeft op een aftrek van ingehouden sociale verzekeringspremies. Voor het jaar 2013 heeft de Inspecteur zich op het standpunt gesteld dat, met oog op de mededeling van het Directoraat-generaal Belastingdienst/Cluster Fiscaliteit van 5 januari 2016, DGB 2016/20, een bedrag van € 2.898,52 aan premies voor ’social insurance fund’ alsnog voor aftrek in aanmerking komt. De Rechtbank gaat niet akkoord met een hogere aftrek, aangezien de overige premies niet vergelijkbaar zijn met de Nederlandse werknemersverzekeringen. Alleen op dit punt is het beroep van X gegrond. De overige stellingen van X verwerpt de Rechtbank.

Ellen van Waaijen
Over Ellen

Mr. Ellen van Waaijen is gespecialiseerd in Loonheffingen. Adviseert werkgevers en werknemers, alsmede accountants- belastingadvies- en advocatenkantoren, bij het ontwerpen van (flexibele) arbeidsvoorwaarden, begeleidt looncontroles en voert onderhandelingen met Belastingdienst en UWV, [...]

Bekijk profiel