Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Verzilverlening om te verbouwen

Sommige ouderen hebben een flinke overwaarde op hun eigen woning, maar kunnen die overwaarde lastig verzilveren. De woning moet echter wel worden aangepast aan hun wensen (vaak om gezondheidsredenen). Er is echter onvoldoende vermogen en/of (pensioen)inkomen om de verbouwing zelf te financieren of een (extra) lening te krijgen.

 

In dergelijke gevallen biedt de Verzilverlening van de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting mogelijk uitkomst.

Sinds begin 2018 biedt de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) de zogenoemde Verzilverlening aan.

 

Rente en maximale looptijd

De rente bedraagt 1,7% (2019). Maar deze rente hoeft niet vanuit het inkomen of vermogen te worden betaald, omdat de rente wordt bijgeschreven op de lening.

 

Een Verzilverlening heeft een maximale looptijd van 75 jaar en de rente staat altijd 40 jaar vast. Als iemand na de duur van 40 jaar nog leeft, wordt vanaf dat moment geen rente meer bijgeschreven op de lening. De lening moet worden afgelost bij verkoop van de woning of bij overlijden van de (langstlevende) schuldenaar. Vrijwillig vervroegd aflossen is altijd mogelijk, zonder boete.

 

Fiscale aspecten

Het is een box 3-lening, omdat er tijdens de looptijd niet hoeft te worden afgelost. De rente is dus niet aftrekbaar.

 

Hypotheekrecht

Er moet hypotheek worden gevestigd op de woning. De Verzilverlening is dan ook alleen voor woningbezitters toegankelijk en niet voor huurders (zoals wel het geval is bij de Blijverslening, zie externe link).

 

Het is na het sluiten van een Verzilverlening niet meer toegestaan een nieuwe lening aan te gaan. Dit wordt vastgelegd door het aangaan van een “pos/neg” (een positieve-/negatieve hypotheekverklaring). Dit is een consumptieve akte waarin de schuldenaar zich ten opzichte van de kredietgever verbindt het onderpand niet (verder) te bezwaren met een hypotheekrecht (de negatieve verklaring) en zich daarnaast verbindt op eerste verzoek van de kredietgever mee te werken aan het vestigen van een hypotheekrecht op het onderpand (positieve verklaring).

 

Vereiste leeftijd

Een woningbezitter moet een leeftijd hebben die hoger is dan 10 jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd. Iemand moet dus minimaal 57 jaar en vier maanden zijn, om in 2019 een Verzilverlening te krijgen. Als er sprake is van partners, geldt de leeftijd van de jongste partner. De Verzilverlening is mogelijk tot de 98-jarige leeftijd.

 

Hoogte lening

Inkomen en vermogen spelen in het geheel geen rol bij de beoordeling of iemand in aanmerking komt voor de Verzilverlening. Het gaat om de meest recente WOZ-waarde. De waarde na de verbouwing is ook niet van belang.

 

De hoogte van de lening is bij aanvang maximaal 80% van de waarde van de woning (WOZ-waarde of getaxeerde marktwaarde), inclusief bestaande leningen. Dit maximum is echter theoretisch. Feitelijk wordt namelijk rekening gehouden met de bij te schrijven rente over de lening.

 

Via de site van SVn (zie externe links) is een rekenmodel om na te gaan hoe hoog de maximale Verzilverlening is. Daaruit volgt dat de maximale Verzilverlening feitelijk bedraagt: 80% woningwaarde -/- huidige lening -/- bij te schrijven rente. Niet iedere gemeente heeft een Verzilverlening. Welke wel, heeft SVn in kaart gebracht (zie externe link).

 

Extra voorwaarden gemeenten

Gemeenten kunnen extra voorwaarden en grenzen stellen aan de Verzilverlening, en dus ook lagere maxima hanteren.

 

Gemeenten die de Verzilverlening aanbieden, wijzen het verzoek van de woningeigenaar voor de Verzilverlening toe of af op basis van opgegeven maatregelen en bijbehorende offertes van de gewenste aanpassing aan de woning.

 

De lening mag niet bedoeld zijn als pensioenaanvulling. SVn staat toe dat er wel een eenmalig bedrag van de Verzilverlening wordt overgemaakt naar de woningbezitter, maar het is afhankelijk van de gemeenten of zij dat toestaan.  

 

Tips

  • Het is ook mogelijk de Verzilverlening aan een VvE te verstrekken. Appartementseigenaren hebben hierdoor ook de mogelijkheid een Verzilverlening te krijgen, maar de jongste eigenaar van het appartement mag niet jonger zijn dan 57 jaar en vier maanden. Het zal derhalve om een seniorencomplex gaan
  • Het is ook mogelijk de Verzilverlening te verstrekken aan woningbezitters die een woning hebben die op erfpachtsgrond staat
  • Houd in uw werkgebied in de gaten of de gemeenten waarin uw klanten wonen de Verzilverlening aanbieden. Onderzoek dan ook goed welke (extra) voorwaarden de gemeenten stellen, om teleurstellingen te voorkomen. Deze voorwaarden verschillen namelijk per gemeente
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships