Verzoek spoedige behandeling pensioenwetsvoorstellen 33.610 en 33.847

image_pdf

In zijn brief van 7 maart 2014 heeft de staatssecretaris de Eerste Kamer verzocht tot spoedige behandeling van de wetsvoorstellen ‘Witteveenwet 2015’ (EK 33.610) en ‘Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014′ (TK 33.847) over te gaan.

Het verzoek (EK 33.847, nr. A) is o.m. gedaan om pensioenuitvoerders voldoende gelegenheid te geven om de voorgestelde wijzigingen door te voeren.

Erik van Toledo
Over Erik

Erik van Toledo is werkzaam als fiscaal-technisch medewerker bij de Belastingdienst, regio Amsterdam. Zijn specialismen zijn lijfrenteproducten, kapitaalverzekeringen en bancaire spaarvarianten, en ontslag-/loonstamrechten. Tevens participeert hij in de landelijke Kennisgroep [...]

Bekijk profiel