Voor sectorindeling zijn criteria van circulaire van voormalige Sociale Verzekeringsraad nog steeds van belang

image_pdf

X verricht werkzaamheden in sector 1 (agrarisch bedrijf) en sector 3 (bouwbedrijf). Hij heeft de Belastingdienst verzocht de indeling in sector 3 voor de premieheffing werknemersverzekeringen te wijzigen in sector 1. De Belastingdienst heeft dat verzoek afgewezen, omdat 81% van de omzet is toe te rekenen aan civieltechnische grondwerkzaamheden. Aan deze verdeling heeft de Belastingdienst een circulaire van de voormalige Verzekeringsraad uit 1992 ten grondslag gelegd. Volgens Hof Den Bosch (2 juni 2017, nr. 15/01128) heeft de circulaire geen juridische grondslag zodat de daaraan ontleende criteria niet aan X kunnen worden tegengeworpen. De Hoge Raad vernietigt de uitspraak van het Hof. Bij de overheveling van de premieheffing naar de Belastingdienst in 2006 is in de toelichting op de Regeling Wfsv het indelingsbeleid opgenomen, waaronder de inhoud van de circulaire. De daarin opgenomen criteria zijn dus nog steeds van belang voor de indeling. Volgt vernietiging en verwijzing naar Hof Arnhem-Leeuwarden (Hoge Raad 20 april 2018, nr. 17/03370).


Ellen van Waaijen
Over Ellen

Mr. Ellen van Waaijen is gespecialiseerd in Loonheffingen. Adviseert werkgevers en werknemers, alsmede accountants- belastingadvies- en advocatenkantoren, bij het ontwerpen van (flexibele) arbeidsvoorwaarden, begeleidt looncontroles en voert onderhandelingen met Belastingdienst en UWV, [...]

Bekijk profiel