Voorkom overschrijding uitvoeringstermijn bij ‘geëxpireerde’ lijfrenten!

image_pdf

Als de opbouwfase van een gefaciliteerde lijfrente in box 1 is geëindigd dan moet er met het ‘vrijgekomen’ lijfrentekapitaal iets gebeuren. Men moet dan een keuze maken omtrent de aanwending van dat vermogen.

De keuze moet in ieder geval worden gemaakt binnen een wettelijke uitvoeringstermijn (zie artikel 3.133, lid 3, Wet IB 2001). Die termijn geldt voor alle verzekerde en bancaire box 1-lijfrenten, als ook voor kapitaalverzekeringen met lijfrenteclausule (zie onderdeel O, lid 6 Invoeringswet Wet IB 2001).

Voor een aantal lijfrenteproducten nadert het einde van de bedenkperiode en zal er zeer binnenkort, uiterlijk op 31 december 2015, een definitieve keuze omtrent de aanwending moeten worden gemaakt. En dat moet tijdig gebeuren, anders kunnen hieraan pittige fiscale gevolgen zijn verbonden.

De wettelijke termijn eindigt op 31 december 2015 voor de volgende categorieën lijfrenten:

  • lijfrenten waarvan het lijfrentekapitaal is geëxpireerd/de contractuele lijfrente-ingangsdatum is bereikt bij in leven zijn van de verzekerde/rekeninghouder op een expiratiedatum of lijfrente-ingangsdatum die is gelegen in 2014;
  • lijfrenten waarvan het lijfrentekapitaal is geëxpireerd, dan wel de contractuele lijfrente-ingangsdatum is bereikt ten gevolge van het overlijden van de verzekerde dan wel de rekeninghouder in 2013.
Erik van Toledo
Over Erik

Erik van Toledo is werkzaam als fiscaal-technisch medewerker bij de Belastingdienst, regio Amsterdam. Zijn specialismen zijn lijfrenteproducten, kapitaalverzekeringen en bancaire spaarvarianten, en ontslag-/loonstamrechten. Tevens participeert hij in de landelijke Kennisgroep [...]

Bekijk profiel