Voorlopige AOW-bedragen en -franchises 2020 bekend

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft in V&A 19-009 voor 2020 de voorlopige AOW-bedragen, de daarvan afgeleide franchises en het maximum pensioengevendloon gepubliceerd. Het voorlopig voor 2020 vastgestelde maximum pensioengevendloon bedraagt € 110.111.