Voorlopige premiestaffels pensioenleeftijd 68 jaar gepubliceerd

In 2018 wordt de pensioenrichtleeftijd voor aanvullende pensioenen in de tweede pijler verhoogd van 67 naar 68 jaar. Als gevolg van de verhoging van de pensioenleeftijd neemt de opbouwperiode met 1 jaar toe, waardoor de premiestaffels voor premieovereenkomsten aangepast moeten worden.

Pas in de loop van 2017 zal een nieuw staffelbesluit op basis van een pensioenrichtleeftijd van 68 jaar beschikbaar komen. Pensioenuitvoerders hebben echter veel eerder behoefte aan nieuwe staffels. Anders kunnen ze die nieuwe premiepercentages straks niet op tijd in hun systemen geïmplementeerd hebben.

Om aan dit knelpunt tegemoet te komen heeft de belastingdienst nieuwe voorlopige, en dus geen definitieve, staffels gepubliceerd op basis van pensioenleeftijd 68 jaar.

De voorlopige premiestaffels zijn vastgesteld op basis van de huidige fiscale pensioenregels. Met andere woorden, de nieuwe premiepercentages zijn afgeleid van een middelloonregeling met een opbouwpercentage van 1,875% per dienstjaar. Of dit zo blijft, moet worden afgewacht.

Vergelijken we de nieuwe voorlopige staffelpercentages met die uit het besluit van januari 2017, dan blijkt dat de staffelpercentages over de hele linie lager zijn. Blijft het ambitieniveau ongewijzigd (75% gemiddelde pensioengevend loon), dan zullen de premiepercentages nog lager worden.

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel