Voorstel ter voorkoming dat ANW-ers met minderjarige kinderen in de bijstand terecht komen

image_pdf

Gehuwden en / of duurzaam samenwonenden, geboren op of na 1 januari 1950, die een minderjarig kind verzorgen, hebben bij het overlijden van hun partner recht op een ANW-uitkering. De uitkering bedraagt 70% van het nettominimumloon (€ 1.043,– bruto per maand) vermeerderd met een halfwezentoeslag (€ 240,– bruto per maand). Zodra het kind de 18-jarige leeftijd bereikt vervalt het recht op de ANW-uitkering. In dat geval bestaat het risico dat de nabestaande terugvalt op de bijstand. Om dit te voorkomen, moeten ANW-gerechtigden zich in de toekomst verplicht scholen en werk aanvaarden. Deze verplichting gaat in na een periode van twee jaar na het overlijden van de partner. Begin 2009 zal een voorstel hiertoe door de ministerraad worden behandeld.    

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel