Voortzetting pensioenopbouw na arbeidsongeschiktheid vergelijkbaar met transitievergoeding?

Het gaat in de zaak om de inhoudelijke beoordeling van de vraag of de in het geding zijnde suppletieregeling is te beschouwen als een aan de transitievergoeding gelijkwaardige voorziening.

Een bankmedewerker heeft conform de geldende cao vanaf het derde ziektejaar recht op de volgende suppletieregeling:Een aanvulling op uw WIA-uitkering, ter hoogte