Vordering premie tandartsverzekering

Rechtbank Rotterdam oordeelt over de vordering van een tandartsverzekeringspremie door een zorgverzekeraar.

Een zorgverzekeraar vordert betaling van een premieachterstand. Het gaat volgens de zorgverzekeraar om de premie voor het basispakket en ook voor de aanvullende tandartsverzekeringspremie. De verzekerde vindt dat er geen aanvullende verzekering is gesloten. Er wordt maandelijks de basispremie betaald en een aflossing van een al eerder openstaande schuld. Zorgverzekeraar zou geen duidelijke specificatie overleggen en daarom kan ze niet nakijken wat er nu eigenlijk wel of niet betaald is. De zorgverzekeraar wijst op de polisbladen waaruit volgt, dat die aanvullende tandartsverzekering is gesloten.

Dat blijkt volgens de rechtbank daar echter niet uit. Er wordt alleen vermeld dat er een premie voor de basisverzekering verschuldigd is en een aanvullende dekking wordt niet op de polisbladen vermeld. Het blijkt ook niet uit de correspondentie van verzekeraar in het dossier. Pas in de conclusie van repliek wordt een bedrag uit de correspondentie als premie voor een aanvullende verzekering aangemerkt, maar volgens de rechtbank heeft zorgverzekeraar niet genoeg aan haar stelplicht voldaan, om de vordering toe te wijzen.

Tsja, wonderlijk natuurlijk ook hoe deze zorgverzekeraar dan kennelijk een aanvullende verzekering administreerde als ze er niet in slagen om dit in een procedure te laten zien. Het lijkt er dan op dat de incassoprocedure voor de achterstand gewoon maar doorgedenderd is, zonder dat er nog eens goed naar het dossier is gekeken of de aanvullende verzekering bijvoorbeeld echt aangevraagd is geweest.