Vordering tot betaling van ten onrechte ingehouden eigen bijdrage van de deelnemer wordt toegewezen

image_pdf

Op 19 februari j.l. heeft de rechtbank Zeeland-West-Brabant een vonnis gewezen inzake onderstaande zaak.

 

Tussen 1997 en 1999 heeft de toenmalige werkgever van eiser, Texaco, op basis van het vigerende pensioenreglement een eigen bijdrage aan de pensioenregeling van 6% van de pensioengrondslag ingehouden op het loon van eiser, terwijl door de werkgever over deze periode geen werkgeversbijdrage werd betaald.

 

Op 1 januari 1995 is tussen Texaco en haar Ondernemingsraad een ‘Protocol inzake pensioenen Texaco/O.R.’ tot stand gekomen. Artikel 13 sub b van het toepasselijke protocol bepaalt dat de werknemersbijdrage niet hoger kan zijn dan de werkgeversbijdrage. De rechtbank oordeelt dat de eigen bijdrageregeling uit het pensioenreglement in samenhang met het in het protocol bepaalde dient te worden gelezen en wijst de vordering van eiser toe.