Vraag & Antwoord Witteveenkader 2015 (5)

image_pdf

Om zekerheid te verkrijgen of de pensioenregeling aan de fiscale eisen voldoet, kan deze altijd ter beoordeling aan de belastingdienst worden voorgelegd.

Als de pensioenregeling vóór 1 januari 2015 wordt voorgelegd, kan tevens gebruik worden gemaakt van de wettelijke glijclausule. Deze glijclausule houdt in dat de pensioenregeling kan worden ingevoerd en na afstemming met de inspecteur van de Belastingdienst de pensioenregeling waar nodig met terugwerkende kracht kan worden aangepast. Het voordeel van de wettelijke glijclausule is dat de regeling in de periode tussen invoering en aanpassing met terugwerkende kracht niet als fiscaal onzuiver wordt aangemerkt. De glijclausule geldt echter niet voor pensioenregelingen die na 1 januari 2015 ter beoordeling zijn voorgelegd.

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel