Vraag & Antwoord Witteveenkader 2015 (6)

image_pdf

Wat zijn de fiscale gevolgen als een werkgever zijn pensioenregeling niet per 1 januari 2015 heeft aangepast, in die zin dat hij niet alleen voor de € 100.000 maar ook voor lagere bedragen het opbouwpercentage niet verlaagd heeft?

Het niet tijdig aanpassen van de pensioenregeling heeft tot gevolg de pensioenregeling onzuiver wordt en dat de volledige pensioenaanspraak in de heffing wordt betrokken en bovendien een revisierente van in principe 20% is verschuldigd. Wordt de regeling vóór 1 januari 2015 aan de belastingdienst voorgelegd, dan kan gebruik worden gemaakt van de fiscale glijclausule. Dit laatste geldt niet voor DGA’s met pensioen in Eigen beheer.

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel