Vragen & antwoorden inzake pensioen & echtscheiding en de ODV

image_pdf

Na contact met het CAP kan als volgt worden geconcludeerd inzake pensioen & echtscheiding en de ODV.

Ook als partijen reeds gescheiden zijn kan alsnog gekozen worden om het (verevende) pensioen om te zetten in een ODV. De ex-partner ontvangt dan normaliter een onvoorwaardelijk eigen recht op de ODV. Bij overlijden vererft deze naar de erven van de ex-partner. Dit kan uiteraard de DGA weer zijn.

Als de ex-partner aldus een (eigen) ODV krijgt, kan deze ook worden afgekocht (door de ex-partner). Tenzij partijen zijn overeengekomen dat dit niet mogelijk is.

De ingangsdatum van de ODV van de ex-partner is altijd afhankelijk van dienst AOW-datum.

Partijen kunnen niet overeenkomen dat reeds nu, zonder dat de voorwaarde echtscheiding zich heeft voorgedaan, de partner in het kader van compensatie al een onvoorwaardelijk recht krijgt op een deel van de ODV.

Een eenmaal toebedeelde ODV is dus onvoorwaardelijk en niet meer afhankelijk van het leven van de DGA of de partner.

Theo Gommer
Over Theo

Mr. J. Theo Gommer MPLA CCFP (1966) is managing partner bij de &Gommer Pensions Group, bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten en bij de Visitatie Commissie Pensioenfondsen. Hij was tot 2018 voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen. Verder is hij actief als [...]

Bekijk profiel