Vrijstelling overdrachtsbelasting na overlijden ook voor onroerende zaaklichamen

De Hoge Raad oordeelt dat de vrijstelling van overdrachtsbelasting bij verkrijging van onroerend goed uit een erfenis ook geldt bij verkrijging van aandelen in een onroerende zaak lichaam.

Bij de verkrijging van onroerend goed is in beginsel overdrachtsbelasting verschuldigd. Een truc uit het verleden was om het onroerend goed door een BV aan te laten schaffen of als storting op de aandelen aan te merken en niet het onroerend goed zelf maar de aandelen over te dragen. Daar is een antimisbruikmaatregel voor in de wet op genomen dat de verkrijging van aandelen gelijk is gesteld aan de verkrijging van belast onroerend goed. In een uitspraak van de Hoge Raad moet beslist worden of deze antimisbruikmaatregel ook tegen een belastingplichtige kan werken in een situatie van bedrijfsopvolging. De overdrachtsbelasting kent namelijk ook een vrijstelling voor de verkrijging bij bedrijfsopvolging. Nu kreeg een kind uit een erfenis aandelen in een BV die als onroerende zaak lichaam kwalificeerde (kort gezegd kan daar sprake van zijn als 30% van de bezittingen van de BV uit in Nederland gelegen onroerende zaken bestaat) , maar tegelijkertijd ook een materiële onderneming dreef. Was die onderneming niet via de aandelen erfrechtelijk bij het kind gekomen dan was geen overdrachtsbelasting geheven over de waarde van het onroerend goed dat onderdeel was van die onderneming. De Hoge Raad oordeelt in dit geval dat de heffing bij een onroerende zaaklichaam geen verdere strekking heeft dan het ontgaan van overdrachtsbelasting te voorkomen. Daar is geen sprake van bij het kunnen gebruiken van de bedrijfsopvolgingsregeling waarbij de belastingplichtige de onderneming van de BV voortzet.

Marco Rijsdijk
Over Marco

Marco Rijsdijk is jurist en fiscalist. Hij is managing partner bij MR legal & tax VoF (legal, tax & compliance consultants, product- en projectmanagement). Samen met het team adviseert, begeleidt, audit en onderhandelt onder andere voor verzekeraars, banken, multinationals, [...]

Bekijk profiel