Vrijstelling premieplicht?

Een Rijnvarende heeft geen vrijstelling van premieplicht van de Nederlandse volksverzekeringen. De rechter is gebonden aan de A1 verklaring.

In deze procedure is de vraag of Rijnvarende X voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2013 in aanmerking komt voor vrijstelling van premies volksverzekeringen.
Volgens Rechtbank Noord-Holland en in hoger beroep Hof Amsterdam is dat niet het geval.
Het Hof verwijst naar het arrest HR 5 oktober 2018 en oordeelt dat zowel de Belastingdienst als de Belastingrechter, derhalve ook het Hof in deze procedure, in het kader van de premieheffing dient te handelen en te oordelen overeenkomstig de inhoud van de A1 verklaring zoals afgegeven door de SVB. Dit geldt ook indien de A1 verklaring nog niet onherroepelijk vaststaat, en ook indien de juistheid ervan wordt betwist. Het andersluidende standpunt van X is onjuist. Bij de beoordeling van de premieplicht van X dient te worden uitgegaan van wat is opgenomen in de (nieuwe) A1 verklaring van 20 maart 2018, te weten dat X (ook) geheel 2013 verplicht verzekerd is voor de Nederlandse sociale verzekeringswetgeving. X komt niet in aanmerking voor vrijstelling van premieplicht.

Ellen van Waaijen
Over Ellen

Mr. Ellen van Waaijen is gespecialiseerd in Loonheffingen. Adviseert werkgevers en werknemers, alsmede accountants- belastingadvies- en advocatenkantoren, bij het ontwerpen van (flexibele) arbeidsvoorwaarden, begeleidt looncontroles en voert onderhandelingen met Belastingdienst en UWV, [...]

Bekijk profiel