Vrijstelling schenkbelasting voor het voldoen van schulden

Gerechtshof Den Haag oordeelt dat de vrijstelling schenkbelasting voor het voldoen van schulden niet van toepassing is.

Een Stichting krijgt een aanslag schenkbelasting. Die is opgelegd aan de schenker omdat de Inspecteur onzeker is over wie de verkrijger was. Er wordt een beroep gedaan op de vrijstelling in de Successiewet 1956 voor schenken voor het betalen van schulden.

Het gerechtshof vindt die vrijstelling echter niet van toepassing. Die vrijstelling is pas van toepassing als sprake is van een negatief vermogen en betaling van schulden aan derden. Nu niet aannemelijk is dat men niet in staat was om schulden te voldoen is die vrijstelling niet van toepassing.