“Vrijwillige vertrekregeling” is geen “regeling vervroegde uittreding!”

De inspecteur loonbelasting ziet een “vrijwilligers-en plaatsmakers-regeling”, onderdeel van een Sociaal Plan, als een Regeling voor Vervroegde Uittreding . Zijn motivatie is dat de werkgever de regeling gebruikt om met name oudere werknemers te kunnen ontslaan.

Hij belast daarmee de uitkeringen met een eindloonheffing van 52%. De werkgever gaat hiertegen met succes in beroep. Het Hof concludeert dat er sprake is van een regeling die ertoe strekt alle werknemers van belanghebbende, ongeacht hun leeftijd, een mogelijkheid te bieden om vrijwillig hun dienstverband te beëindigen.

Sociaal plan bij reorganisatiesIn overleg met vakbonden, op voorspraak van brancheorganisaties of door CAO-afspraken, worden bij reorganisaties door met name de grotere ...