Waardering aandelen bij echtscheiding

Bij een echtscheiding moet de waarde van de aandelen gewaardeerd worden. De civiele kamer van de Hoge Raad heeft aangesloten bij de fiscale jurisprudentie over de waardering van belastinglatenties. De Hoge Raad vindt het daarbij van belang of al dan niet sprake is van een situatie waarbij op korte termijn afrekening van de belastingclaim kan worden verwacht of niet. In het eerste geval moet de belastingschuld nominaal worden gewaardeerde en als de afrekening pas in de verre toekomst plaatsvindt naar de contante waarde. In een recente uitspraak sluit de rechtbank daarbij aan.

 

Gelet op leeftijd en toekomstverwachtingen van de ondernemingen leidt dat ertoe dat de rechtbank aanneemt dat de onderneming nog tot de AOW-leeftijd wordt voortgezet en niet op korte termijn gestaakt zal worden. Vanwege het verrekenbeding moet de ondernemer echter voor tenminste de helft van de waarde van de aandelen een dividenduitkering doen om dat te financieren. Er blijkt niet van ander vermogen waaruit dat gefinancierd zou kunnen worden. Voor de helft van de ondernemingswaarde wordt dan ook uitgegaan van de contante waarde van de aanmerkelijk belangclaim en voor de andere helft van de nominale waarde.

 

 

 

 

Marco Rijsdijk
Over Marco

Marco Rijsdijk is jurist en fiscalist. Hij is managing partner bij MR legal & tax VoF (legal, tax & compliance consultants, product- en projectmanagement). Samen met het team adviseert, begeleidt, audit en onderhandelt onder andere voor verzekeraars, banken, multinationals, [...]

Bekijk profiel