Waardering verhuurd pand bij einde terbeschikkingstelling

image_pdf

Bij verkoop van de aandelen in de BV moet niet alleen maar rekening gehouden worden met een eventuele verkoopwinst of belastbare feiten in box 2 of in de vennootschapsbelasting, maar ook eventueel voor box 1 als dat invloed heeft op een in aanmerking genomen terbeschikkingstelling. Als die eindigt moet er in beginsel afgerekend worden over de meerwaarde in het ter beschikking gestelde goed. Zeker als het gaat om een pand is het dan natuurlijk van groot belang tegen welke waarde dat gebeurt. Daarbij gaat het om de waarde bij het begin van de ter beschikkingstelling (opstapwaarde) en de waarde bij het einde van de terbeschikkingstelling (de uitstapwaarde). Uiteraard willen belastingplichtigen dat verschil zo klein mogelijk houden. Gerechtshof Amsterdam oordeelt in een recente uitspraak dat de waarde van het pand op de huurwaarde gesteld moet worden, met daarbij in eerste instantie de op het opstap of uitstapmoment overeengekomen huur als startpunt. Deze huurprijswaardering geldt volgens het gerechtshof echter ook als de huurder het pand al eerder gebruikte voordat de terbeschikkingstelling begon. Alleen om die reden kan niet aangenomen worden dat de overeengekomen huurprijs niet zakelijk zou zijn.

 

 

Marco Rijsdijk
Over Marco

Mr. M. Rijsdijk (1973) is Director Product Management Benelux bij Elips Life AG te Amstelveen, waar hij tevens lid is van het Regional Management Team Benelux. Elips Life AG is (her)verzekeraar van pensioen en arbeidsongeschiktheidsdekkingen. Hij studeerde Nederlands en Fiscaal Recht en [...]

Bekijk profiel