Wat is de pensioengerechtigde leeftijd: AOW- of pensioenrichtleeftijd?

Het Gerechtshof Amsterdam heeft deze vraag beantwoord in een geschil tussen werkgever en werknemer. Daarbij ging het om het tijdstip waarop de dienstbetrekking van de werknemer zou eindigen.
In de arbeidsovereenkomst was afgesproken dat het dienstverband van rechtswege zou eindigen op de eerste van de maand samenvallend of volgend op de datum waarop de weknemer de ...