Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Weg vrij voor uitwerking Pensioenakkoord

De FNV heeft zaterdag 4 juli jl. ingestemd met de voorstellen voor de nadere uitwerking van het Pensioenakkoord. Van de 105 leden van het ledenparlement stemden 64 voor en 40 tegen. Het FNV-bestuur toonde zich tevreden met de uitkomst van de stemming, evenals de president van De Nederlandsche Bank (DNB) en de werkgeversorganisaties VNO-NCW.

Maar er was na de bekendmaking van de plannen op 19 juni jl. ook kritiek te horen.  Zowel het Verbond van Verzekeraars als de Pensioenorde, een landelijke vertegenwoordiging van pensioenadviseurs, spraken van een weeffout in de plannen voor het nieuwe pensioenstelsel, daarbij doelend op de bestaande verzekerde beschikbare premieregelingen. De oplossing, dat voor bestaande deelnemers de huidige beschikbare premieregelingen regelingen voortgezet mogen worden, maar dat voor nieuwe deelnemers te zijner tijd het systeem van een flatrate-premie van toepassing is, gaat naar verwachting problemen opleveren. Niemand zit te wachten op 2 pensioenregelingen naast elkaar.

Hoe dit ook zij, nu alle betrokken partijen, werkgevers- en werknemersorganisaties en de overheid akkoord zijn, kan minister Koolmees de plannen voor verdere uitwerking aan de Tweede Kamer aanbieden.  

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships