Wegens ontbreken dienstbetrekking geen verzekeringsplicht voor slagersadviseur

image_pdf

X exploiteerde een franchiseorganisatie in het slagerijbedrijf. Bij haar waren ruim twintig franchisenemers aangesloten. A was sinds 1 december 2009 franchisenemer van X. Hij exploiteerde een slagerij in de vorm van een vof. A verrichtte werkzaamheden voor X. Die werkzaamheden bestonden erin dat hij slagers die franchisenemer zijn van X, begeleidde en vaktechnische adviezen gaf bij het exploiteren van hun slagerij. De vraag is of A voor zijn werkzaamheden ten behoeve van X verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. Het Hof beantwoordt die vraag ontkennend. Er bestaat geen privaatrechtelijke dienstbetrekking tussen X en A, omdat geen sprake is van een gezagsverhouding. Het Hof acht aannemelijk dat A inhoudelijk geen aansturing behoefde, omdat hij zelf bij uitstek deskundig is, zodat uit dien hoofde geen gezagsrelatie aanwezig was. Evenmin is sprake van een fictieve dienstbetrekking, nu A zijn arbeid voor X verrichtte als zelfstandige (Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20 maart 2018, nr. 16/01514).

Ellen van Waaijen
Over Ellen

Mr. Ellen van Waaijen is gespecialiseerd in Loonheffingen. Adviseert werkgevers en werknemers, alsmede accountants- belastingadvies- en advocatenkantoren, bij het ontwerpen van (flexibele) arbeidsvoorwaarden, begeleidt looncontroles en voert onderhandelingen met Belastingdienst en UWV, [...]

Bekijk profiel