Weigering afgifte saldoverklaring door Belastingdienst terecht; dienst schiet tekort bij telefonische informatieverstrekking

Dit bericht betreft een samenvatting van een rapport van de Nationale Ombudsman inzake een lijfrentedossier.

Op 17 maart 2018 heeft een belastingplichtige de Nationale Ombudsman benadert over de afwijzing van de saldoverklaring en over de afhandeling van de klacht hierover. Hij voelt zich door de Belastingdienst niet serieus genomen. Wat aan het contactleggen met de Nationale Ombudsman vooraf ging is het volgende.

 

De man heeft in 1991, 1992 en 1994 premies betaald op een lijfrenteverzekering. Hij heeft gesteld dat hij toen per abuis geen belastingaftrek heeft geclaimd. Om die reden heeft de man de Belastingdienst gevraagd om afgifte van een saldoverklaring (inzake niet-afgetrokken premies). De inspecteur heeft het verzoek afgewezen omdat de man geen kopie kon overleggen van zijn definitieve aanslagen over die jaren. De man wilde weten of zo een kopie echt nodig is. Hij belde de Belastingtelefoon twee keer. Beide keren vertelde de medewerker van de Belastingtelefoon dat dit (in principe) niet nodig is. Met geluidsopnamen van deze gesprekken klaagde de man bij de Belastingdienst over het niet verstrekken van de saldoverklaring. De Belastingdienst achtte de klacht ongegrond. Daarop heeft de man de Nationale Ombudsman gevraagd om zich hierover uit te spreken.

 

De Nationale Ombudsman heeft het volgende overwogen. Om in aanmerking te komen voor een saldoverklaring moet de man zijn (aftrek)verzuim voldoende aannemelijk maken. Daarvoor is het nodig dat hij inzicht geeft in zijn heffingssituatie van de betreffende jaren. Alleen een kopie van de oude IB-aangiften is daarvoor niet genoeg. De Nationale Ombudsman vindt het onder deze omstandigheden redelijk dat de inspecteur ook een kopie van de definitieve aanslagen heeft gevraagd en bij gebrek daarvan geen saldoverklaring heeft afgegeven. De klacht hierover acht de Nationale Ombudsman dan ook ongegrond.

 

Vervolgens oordeelt de Nationale Ombudsman als volgt. Uit de geluidsopnamen blijkt duidelijk dat de Belastingtelefoon de man twee keer verkeerd heeft geïnformeerd over de bewijslast, ondanks het feit dat het belscript van de Belastingtelefoon en de website van de Belastingdienst het juiste antwoord geven. In de eigen klachtafhandeling heeft de Belastingdienst deze tekortkoming niet erkend. Daarmee is de Belastingdienst tekortgeschoten in de telefonische informatieverstrekking en in de juiste afhandeling van de klacht. De klacht hierover is volgens de Nationale Ombudsman gegrond wegens schending van het vereiste van goede informatieverstrekking respectievelijk het vereiste van professionaliteit.

 

Het rapport van de Nationale Ombudsman is op 10 januari 2019 gepubliceerd

Erik van Toledo
Over Erik

Erik van Toledo is werkzaam als fiscaal-technisch medewerker bij de Belastingdienst, regio Amsterdam. Zijn specialismen zijn lijfrenteproducten, kapitaalverzekeringen en bancaire spaarvarianten, en ontslag-/loonstamrechten. Tevens participeert hij in de landelijke Kennisgroep [...]

Bekijk profiel