Welk loon bij ziekte?

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11 augustus 2020 beoordeelt op welk loon een zieke werknemer recht heeft bij ziekte nu dat niet in de arbeidsovereenkomst of CAO is vastgelegd.

Een werknemer is ziek en blijft dat tot het einde van de eerste 104 weken. De werkgever betaalt de eerste loonperiodes 100% door, maar gaat daarna over naar 70%. Het gerechtshof kiest in het kort geding de veiligste optie om terugbetaling later voor de werknemer te voorkomen.

Het gerechtshof geeft aan dat de werknemer bij onduidelijk beleid van de werkgever mocht verwachten, dat in ieder geval aansluitend bij de metaal cao die ondanks dat die niet van toepassing was, maar toch vaker gevolgd werd de eerste zes maanden 100% uitbetaald zou worden en pas daarna 70% van het loon. De uitspraak maakt dus wel duidelijk dat werkgevers er goed aan doen om geen enkele twijfel te laten bestaan over de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte als van de wettelijke regeling wordt afgeweken.