Wellicht verlaging inkomensgrens pensioenopbouw van € 100.000

image_pdf

Het thans geldende maximum pensioengevend loon van € 100.000 is in zekere zin arbitrair. Het kan hoger, maar ook lager. De samenleving zal die afweging moeten maken.

Verder geeft ze in het interview ook aan dat zzp’ers niet zullen worden gedwongen tot een verplichte pensioenregeling.

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel