Werkgeversaansprakelijkheid voor val roker bij niet officiële ingang

Rechtbank Oost-Brabant oordeelt dat zowel de formele als materiële werkgever aansprakelijk zijn voor de gevolgen van een val over een kabelgoot bij de niet-officiële ingang van een fabriekshal

Een uitzendkracht haalt koffie in de kantine en rookt daarna buiten de fabriekshal bij de niet officiële ingang een sigaret gerookt. Toen hij via die ingang terugliep is de uitzendkracht gestruikeld en gevallen over een op de grond gemonteerde kabelgoot van ongeveer 10 cm hoog. De rechterpols breekt en een operatie is daardoor nodig. Het leidt tot langdurige klachten en beperkingen aan de pols overgehouden De arbeidsinspecteur van de Inspectie SZW vindt geen oorzakelijk verband tussen een overtreding van de Arbeidsomstandighedenwet en de oorzaak van het arbeidsongeval. Het uitzendbureau en de feitelijke opdrachtgever verweren zich en stellen dat er een ongebruikelijke looproute is gevolgd en veel veiligheidsinstructies gegeven. De rechtbank vindt dat de gebruikte achterdeur weliswaar niet de personeelsingang was, maar wel geregeld gebruikt werd. Er blijkt niet dat de route expliciet verboden was. Dat een werknemer niet steeds de vereiste oplettendheid en voorzichtigheid hanteert is voor risico van de werkgever. De zorgplicht van de werkgever is niet beperkt tot de officiële looproutes. Het uitzendbureau en de inlener zijn daarom aansprakelijk. Tsja, weer een motief om roken op en rond de werkplaats volledig te verbieden en natuurlijk goed verzekerd te zijn voor dit soort risico's.