Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Werkwijze CIZ bij aanvragen onnodig

Aanvragen voor zorg op grond van de Wet langdurige zorg moeten door de aanvragers zelf worden ondertekend. Als deze daartoe niet in staat zijn, moeten zij maar een kruisje zetten, stelt het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). In een brief aan de staatssecretaris vragen brancheorganisatie Actiz en de Consumentenbond om een verandering van de werkwijze.

Het CIZ heeft bepaald dat een indicatieaanvraag voor Wlz-zorg altijd ondertekend moet worden door de cliënt of door een mentor of curator. Die mentor moet door de rechter worden aangewezen. Daardoor ontstaan situaties zoals door een zorgmedewerker als volgt beschreven:

‘Op 12-02-2015 is er een aanvraag voor dhr. gedaan voor verpleeghuis met reactivering. Op 17-02-2015 krijg ik telefoon van het CIZ dat de handtekening is gezet door de echtgenote en dat ze hier geen genoegen mee nemen. Indicatie wordt pas afgehandeld als de handtekening binnen is. Dit leidt tot forse vertraging. Na uitleg dat dhr. een zwaar CVA [Cerebro Vasculair Accident of wel beroerte, red]  heeft gehad en tekenen moeizaam is, krijg ik het antwoord dat hij dan maar een kruisje moest zetten. Buiten het feit dat ik de meerwaarde van een kruisje niet begrijp is dit voor dhr. emotioneel erg moeilijk. Dhr. heeft veel moeite met het accepteren van zijn beperkingen en dit is er ook weer eentje.’

De gevolgen van deze werkwijze zijn voor zorgaanbieders en cliënten niet aanvaardbaar, stelt Actiz. De gekozen werkwijze is bovendien onnodig. In de Wet langdurige zorg is opgenomen dat echtgenoten en kinderen eenzelfde positie als een mentor, curator of schriftelijk gemachtigde hebben. De staatssecretaris wordt gevraagd om er bij het CIZ op aan te dringen dat zij haar werkwijze per direct aanpast aan de wettelijke regels rond vertegenwoordiging. Tot dit zo ver is, kunnen cliënten die een Wlz-aanvraag hebben gedaan mogelijk hulp gebruiken in hun communicatie met het CIZ.

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships