Werkzaamheden van niet in dienst zijnde derden tellen niet mee voor loonsom in zin van art. 96, lid 2, Wfsv

image_pdf

X verricht hoveniers- en bouwwerkzaamheden. De hovenierswerkzaamheden worden hoofdzakelijk door eigen werknemers verricht. De bouwwerkzaamheden vooral door de dga van X, via onderaanneming en door arbeidskrachten van derden. De vraag is of X voor de heffing van premies werknemersverzekeringen in premiesector 1 (Agrarisch bedrijf) of premiesector 3 (Bouwbedrijf) valt. Hof Den Haag 20 april 2017, nr. 16/00299, heeft X in sector 1 ingedeeld, omdat de werkzaamheden waarover hij loon heeft betaald waarover premies werknemersverzekeringen verschuldigd zijn, hoofdzakelijk bestaan uit hovenierswerkzaamheden. De staatssecretaris heeft cassatieberoep ingesteld. De Hoge Raad verklaart dat beroep ongegrond. Voor een geval waarin een werkgever werkzaamheden laat verrichten die behoren tot verschillende sectoren, bepaalt art. 96, lid 2, Wfsv dat hij van rechtswege is aangesloten bij de sector waartoe de werkzaamheden behoren waarvoor hij als werkgever in de regel het grootste bedrag aan premieplichtig loon betaalt of vermoedelijk zal betalen. Voor de aansluiting bij een sectorfonds zijn dus uitsluitend bepalend anders dan geldt bij de toepassing van art. 96, lid 1, Wfsv – de werkzaamheden waarvoor de – werkgever zelf het grootste bedrag aan premieplichtig loon betaalt of vermoedelijk zal betalen (Hoge Raad 6 april 2018, nr. 17/02618).

Ellen van Waaijen
Over Ellen

Mr. Ellen van Waaijen is gespecialiseerd in Loonheffingen. Adviseert werkgevers en werknemers, alsmede accountants- belastingadvies- en advocatenkantoren, bij het ontwerpen van (flexibele) arbeidsvoorwaarden, begeleidt looncontroles en voert onderhandelingen met Belastingdienst en UWV, [...]

Bekijk profiel